Aktualności

Zakończenie pierwszego etapu renowacji Cerkwi w Grabówce

11 grudnia 2020

Prace polegały na wymianie belek stropowych oraz renowacji kruchty cerkiewnej. Kruchta została podniesiona, wykonano betonowy fundament, który został przysypany warstwą ziemi. Przedsionek został oszalowany nowymi deskami modrzewiowymi

 

 

Transport polichromii

30 paźsziernika 2020
Transport polichromii z cerkwi w Grabówce do pracowni konserwatorskiej w Krośnie. Dziękujemy za pomoc firmie Transport-Suwala z Humnisk.

 

Rozpoczęcie prac renowacyjnych

24 września 2020

Dzisiaj 24.09.20 w cerkwi w Grabówce rozpoczęły się długo oczekiwane prace remontowe.
Pierwszy etap będzie obejmował wymianę elementów konstrukcji stropu i dachu które tego wymagaja.
Równolegle zostaną podjęte prace przy podniesieniu drewnianej kruchty do poziomu ścian murowanych ścian cerkwi.

 

 

Spotkanie Ekumeniczne

15 września 2020

Wsparcie Zarządu Województwa Podkarpackiego

16 lipca 2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego po zapoznaniu się ze sprawą poparł ideę wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, które będą prowadzone przy Cerkwi Św. Mikołaja w Grabówce. Otrzymaliśmy wsparcie w kwocie  35 tyś zł, które wesprze  finansowanie zabezpieczenia więźby dachowej i pokrycia dachu oraz w zakresie jaki będzie to możliwe także demontaż stropu i przygotowanie jego renowacji.
Cześć środków zostanie przeznaczona na zabezpieczenie przed degradacją stolarki okiennej oraz drzwi wejściowe do kruchty i zakrystii.

 

Ikona z Grabówki

8 lipca 2020

Przedstawiamy Państwu XVIII wieczną ikonę pochodzącą z Cerkwi w Grabówce. Jest to jedyna ikona wchodząca niegdyś w skład ikonostasu o której wiemy.
Dziś znajduje się na ekspozycji Muzeum Historycznego w Sanoku. Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Winnickiej za nadesłanie zdjęć.

Ikona przedstawia : Deesis, – gr. modlitwa, przedstawienie Chrystusa tronującego, do którego zwracają się orędownicy ludzkości: Matka Boża z prawej strony i św. Jan Chrzciciel lewej. (…) Oprócz trzech zasadniczych osób znajdują się też postacie archaniołów: Michała i Gabriela.
[według : Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku]