Zdjęcia z renowacji/ Pictures of renovation

zakończenie pierwszego etapu prac renowacyjnych 12. 2020r.

transport polichromii do pracowni w Krośnie 10. 2020r.

podnoszenie kruchty cerkiewnej 09/10. 2020r.

 rozpoczęcie prac renowacyjnych – demontaż stropu 09. 2020r.

oględziny przeprowadzone przez PWKZ 06. 2020r.