Opis renowacji/Description of the renovation

Po oględzinach przeprowadzonych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdził on :
“Zachowała się w dobrym stanie polichromia wnętrza z 1922 r., autorstwa Lisowskiego. Tynki zewnętrzne, ze śladami oryginalnej kolorystyki. Gontowe poszycie dachowe przykryte jeszcze przed wojną doskonałej jakości blachą układaną na rąbek stojący, a także oryginalna więźba dachowa która, jak się okazało w trakcie oględzin, znajduje się w dobrym stanie. Planowane do realizacji prace obejmować będą minimalny zakres, niezbędny do funkcjonowania obiektu w niepogorszonym stanie. Konieczna będzie wymiana niektórych mocno zdegradowanych belek stropowych, planowane jest również utrzymanie blaszanego przedwojennego pokrycia dachu, co będzie się wiązało z jego odczyszczeniem i zakonserwowaniem. Tegoroczny etap prac uzyskał dofinansowanie m.in. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przyszłości planowana jest pełna zachowawcza konserwacja wnętrza świątyni w tym pozostałości wyposażenia ruchomego ( ikonostas, prestoł oraz uszkodzona marmurowa tablica epitafijna Wiktori z Domaszewskich Wisłockiej, pozostałe elementy wyposażenia uległy niestety rozproszeniu).”