Opis renowacji/Description of the renovation

11. 12. 2020

Nastąpiło zakończenie pierwszego etapu renowacji Cerkwi w Grabówce.

Prace polegały na wymianie belek stropowych oraz renowacji kruchty cerkiewnej. Kruchta została podniesiona, wykonano betonowy fundament, który został przysypany warstwą ziemi. Przedsionek został oszalowany nowymi deskami modrzewiowymi.

 

30. 10. 2020

Polichromia autorstwa Władysława Lisowskiego z cerkwi w Grabówce została przetransportowana do pracowni konserwatorskiej w Krośnie. Dziękujemy za pomoc firmie Transport-Suwala z Humnisk.

 

24. 09. 2020

Dzisiaj 24.09.20 w cerkwi w Grabówce rozpoczęły się długo oczekiwane prace remontowe.
Pierwszy etap będzie obejmował wymianę elementów konstrukcji stropu i dachu, które tego wymagają.
Równolegle zostaną podjęte prace przy podniesieniu drewnianej kruchty do poziomu ścian murowanych ścian cerkwi.

 

09. 2020

Media o nas:

 W Tygodniku Sanockim ukazał się artykuł: “Ekumeniczne spotkanie – wywiad z etnolog Heleną Urbańczyk w Tygodniku Sanockim” kliknij tu by iść do artykułu

06. 2020

Po oględzinach przeprowadzonych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdził on :
“Zachowała się w dobrym stanie polichromia wnętrza z 1922 r., autorstwa Lisowskiego. Tynki zewnętrzne, ze śladami oryginalnej kolorystyki. Gontowe poszycie dachowe przykryte jeszcze przed wojną doskonałej jakości blachą układaną na rąbek stojący, a także oryginalna więźba dachowa która, jak się okazało w trakcie oględzin, znajduje się w dobrym stanie. Planowane do realizacji prace obejmować będą minimalny zakres, niezbędny do funkcjonowania obiektu w niepogorszonym stanie. Konieczna będzie wymiana niektórych mocno zdegradowanych belek stropowych, planowane jest również utrzymanie blaszanego przedwojennego pokrycia dachu, co będzie się wiązało z jego odczyszczeniem i zakonserwowaniem. Tegoroczny etap prac uzyskał dofinansowanie m.in. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przyszłości planowana jest pełna zachowawcza konserwacja wnętrza świątyni w tym pozostałości wyposażenia ruchomego ( ikonostas, prestoł oraz uszkodzona marmurowa tablica epitafijna Wiktori z Domaszewskich Wisłockiej, pozostałe elementy wyposażenia uległy niestety rozproszeniu).”